wwfl.net
当前位置:首页 >> 疯狂猜成语,看图猜成语,成语玩命猜一个梁字三个太阳 >>

疯狂猜成语,看图猜成语,成语玩命猜一个梁字三个太阳

绕梁三日rào liáng sān rì[释义] 绕梁:在房梁间缭绕飘荡.(余音)环绕屋梁旋转三天.形容美妙动听的声音.[语出] 《列子汤问》:“昔韩娥东之齐;匮粮;过雍门;鬻歌假食;既去而余音绕梁;三日不绝;左右以其人弗去.”[正音] 三;不能读作“shān”.[辨形] 梁;不能写作“粱”.[近义] 余音绕梁 娓娓动听[反义] 不堪入耳 鬼哭狼嗥[用法] 用作褒义.一般作谓语、定语.[结构] 补充式.[例句] 他的表情很为细腻;可说一丝不苟;嗓子也很响亮;唱几句真的是响遏行云;可以~.

绕梁三日 [ rào liáng sān rì ] 生词本 基本释义 详细释义 [ rào liáng sān rì ]形容音乐高昂激荡,虽过了很长时间,好像仍在回响.出 处 《列子汤问》:“昔韩娥东之齐;匮粮;过雍门;鬻歌假食;既去而余音绕梁;三日不绝;左右以其人弗去.” 例 句 他的表情很为细腻,可说一丝不苟,嗓子也很响亮,唱几句真的是响遏行云,可以~.近反义词 近义词 余音绕梁 一唱三叹 娓娓动听 响彻云霄 反义词 鬼哭狼嗥 不堪入耳 鬼哭狼嚎

绕梁三日发音rǎo liáng sān rì释义形容音乐高昂激荡,虽过了很长时间,好像仍在回响.出处 《列子汤问》:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食,既去而余音绕梁,三日不绝,左右以其人弗去.”

三人不出

绕梁三日汉语词汇本词条是多义词,共2个义项展开绕梁三日,形容音乐高昂激荡,虽过了很长时间,好像仍在回响.绕梁三日:rào liáng sān rì用法:偏正式;作谓语、定语;含褒义近义词:余音绕梁、娓娓动听反义词:不堪入耳、鬼哭狼嚎中文名绕梁三日外文名Sonorous, resounding and prolonged来源《列子》卷五〈汤问篇〉运用示例他的音乐绕梁三日,回味无穷

绕梁三日:rào liáng sān rì用法:偏正式;作谓语、定语;含褒义近义词:余音绕梁、娓娓动听反义词:不堪入耳、鬼哭狼嚎

绕梁三日rào liáng sān rì[释义] 绕梁:在房梁间缭绕飘荡.(余音)环绕屋梁旋转三天.形容美妙动听的声音.[语出] 《列子汤问》:“昔韩娥东之齐;匮粮;过雍门;鬻歌假食;既去而余音绕梁;三日不绝;左右以其人弗去.”[正音] 三;不能读作“shān”.[辨形] 梁;不能写作“粱”.[近义] 余音绕梁 娓娓动听[反义] 不堪入耳 鬼哭狼嗥[用法] 用作褒义.一般作谓语、定语.[结构] 补充式.

答案:,成语是:绕梁三日,【解释】:形容音乐高昂激荡,虽过了很长时间,好像仍在回响.【出自】:《列子汤问》:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食,既去而余音绕梁,三日不绝,左右以其人弗去.”

绕梁三日ráo liáng sān rì【注释】环绕屋梁旋转三天.形容美妙动听的声音【出处】战国郑列御寇《列子汤问》:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食,既去而余音绕梁俪,三日不绝,左右以其人弗去.”【举例】他的音乐~,回味

绕梁三日ráo liáng sān rì【注释】环绕屋梁旋转三天.形容美妙动听的声音【出处】战国郑列御寇《列子汤问》:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食,既去而余音绕梁俪,三日不绝,左右以其人弗去.”【举例】他的音乐~,回味无穷【近义词】余音绕梁、娓娓动听【反义词】不堪入耳、鬼哭狼嚎【用法】偏正式;作谓语、定语;含褒义【历史故事】传说古代有个善于唱歌的韩娥路过齐国,钱花完后就只好在雍门卖唱,她的歌喉清脆圆润,婉转动人.很多人跑到她住宿的旅店要求再唱,被他们的诚意打动,韩娥再唱一次.过了两三天,人们还觉得歌唱的余音袅袅,在屋梁间回绕飘荡

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com