wwfl.net
当前位置:首页 >> 江畔独步怎么读怎么 >>

江畔独步怎么读怎么

《江畔独步寻花》唐杜甫江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂.jiāng shàng bèi huā nǎo bú chè ,wú chù gào sù zhī diān kuáng .走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床.zǒu mì nán lín ài jiǔ bàn ,jīng xún chū yǐn dú kōng chuáng .稠花乱蕊畏江滨,行

jiāng pàn dú bù xún huā江畔/独步/寻花

《江畔独步寻花七绝句》唐杜甫 江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂.jiāng shàng bèi huā nǎo bú chè ,wú chù gào sù zhī diān kuáng .走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床.zǒu mì nán lín ài jiǔ bàn ,jīng xún chū yǐn dú kōng chuáng .稠花乱蕊畏

江畔独步寻花 杜甫bai huáng sì niáng jiā huā mǎdun xīzhi 黄 四 qiān duǒ 千 朵 liú lián留dao 连 zì zài 自 在 娘 wàn 万 xì 戏 jiāo 娇 家版 花 duǎ yā 朵 压 dié shí 蝶 时 yīng qià 莺 恰权 满 蹊 zhī dī 枝 低 shí wǔ 时 舞 qià tí 恰 啼

其一江(jiān)上(shàn)被(bèi)花(huā)恼(nǎo)不(bù)彻(chè),无(wú)处(chù)告(ào)诉(sù)只(zhǐ)颠(diān)狂(kuán).走(zǒu)觅(mì)南(nán)邻(lín)爱(ài)酒(jiǔ)伴(bàn),经(jīn)旬(xún

jiāng pàn dú bù xún huā qí liù 江畔独步寻花其六 táng dù fǔ 唐 杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn qī ,黄四娘家花满蹊,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī .千朵万朵压枝低.liú lián xì dié shí shí wǔ ,留连戏蝶时时舞,zì zài jiāo yīng qià qià tí .自在娇莺恰恰啼.

杜甫 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低.留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼.

jiāng pàn dú bù xún huā 江畔独步寻花 zuò zhě :dù fǔ 作者:杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī 千 朵 万 朵 压 枝 低 .liú lián xì dié shí shí wǔ 留 连 戏 蝶 时 时 舞 , zì zài jiāo yīng qià qià tí 自 在 娇 莺 恰 恰 啼 .

黄师塔前江水东,春光懒困倚微风.桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红.huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng ,chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng .táo huā yī cù kāi wú zhǔ ,kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng .

江畔独步寻花 杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 黄 四 qiān duǒ 千 朵 liú lián留 连 zì zài 自 在 娘 wàn 万 xì 戏 jiāo 娇 家 花 duǎ yā 朵 压 dié shí 蝶 时 yīng qià 莺 恰 满 蹊 zhī dī 枝 低 shí wǔ 时 舞 qià tí 恰 啼

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com