wwfl.net
当前位置:首页 >> 乃组词 >>

乃组词

1,乃文乃武[ nǎi wén nǎi wǔ ] 赞美人文、武兼备。见乃武乃文。 2,乃武乃文[ nǎi wǔ nǎi wén ] 本用以赞誉天子之德,指其文经天地,武定祸乱。后多指人既有武功又有文德。亦作乃文乃武。 3,乃心王室[ nǎi xīn wáng shì ] 本意是忠于朝廷,后...

乃字的组词: 遂乃、无乃、乃父、然乃、乃心、或乃、乃往、既乃、乃才、便乃、乃今、何乃、不乃、乃其、乃尔、乃至、胡乃、焉乃、毋乃、况乃、乃者、顾乃、乃可、乃耳、乃昔、乃眷、丕乃、乃郎、乃翁、普乃、乃情、乃在、欸乃、非乃、来乃、乃公...

奶nai 、牛奶 .奶 粉.扔reng 、扔弃.扔掉.仍reng、 仍然.仍旧.秀xiu 、秀丽.秀劲.秀俊. 乃组词精选 下为该词语的应用范例和释义说明(下面也包含“乃”的所有组词,收录量在行业领先。)。 1、乃尔 造句:金属空心O形圈,是将薄壁的钢管、不锈钢...

乃 [ nǎi ] 1、此乃 [ cǐ nǎi ] 这就是,比如此乃蓬莱仙境也。 2、乃至 [ nǎi zhì ] 甚至;也说乃至于,如你要早这么做,乃至于此呢。 3、有容乃大[ yǒu róng nǎi dà ] 本意是比喻像大海一样的宽广胸襟。 如海乃百川,有容乃大。 乃 [ nǎi ] 释...

乃组词 : 然乃、 已乃、 尔乃、 焉乃、 乃昔、 来乃、

我没有做作业,乃至被老师骂。 这件古董的价值至少有百万乃至上千万。 人民群众乃是真正的英雄。 海纳百川,有容乃大。多一点宽容吧!生活中有了宽容,将会变的更加美好,世界会变的更加精彩。 我们应该知道胜败乃兵家常事的道理。

汉字 乃 (字典、组词) 读音 nǎi 部首 丿 乃组词: 禾乃、 乃郎、 乃者、 尔乃、 乃堂、 乃蛮、 乃父、 欸乃、 不乃、 乃纔、 乃至、 何乃、 乃今、 若乃、 胡乃、 况乃、 普乃、 乃耳、 乃诚、 乃才、

魔组词 : 魔杖、 魔力、 魔鬼、 魔手、 魔法、 着魔、 睡魔、 魔怪、 魔方、 妖魔、 风魔、 魔窟、 魔芋、 魔难、 魔掌、 入魔、 魔怔、 邪魔、 疯魔、 病魔、 魔术、 魔障、 恶魔、 魔劫、 魔物、 魔星、 魔瘴、 魔头、 魔风、 魔说、 魔酡、 ...

乃的解释 [nǎi ] 1.才:今~得之。“断其喉,尽其肉,~去”。 2.是,为:~大丈夫也。 3.竟:~至如此。 4.于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”。 5.你,你的:~父。~兄。“家祭无忘告~翁”。

【组词】 1、乃是 [ nǎi shì ] 是;就是。 例句:痛苦中最高尚的最强烈的和最个人的——乃是爱情的痛苦。 2、乃翁 [ nǎi wēng ] 你的父亲;他的父亲。 例句:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 3、乃至 [ nǎi zhì ] 连词。连接并列词语,表示事情...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com