wwfl.net
当前位置:首页 >> 五年级下册100道笔算题 >>

五年级下册100道笔算题

累,望采纳谢谢 5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 ...

5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88 5.555×...

4/7+1/14-1/2 =8/14+1/14-7/14 =2/14 =1/7 5/3-3/8-5/8 =5/3-(3/8+5/8) =5/3-1 =2/3 3/5+3/11+7/5+11 =(3/5+7/5)+11+3/11 =2+11+2/11

一、口算下面各题 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 00÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= 10 2= 3.2×7÷3.2×7= ( - )...

1、比27的3倍多20.4的数是多少? 2、45乘18的积,减去210,所得的差除以50,商是多少? 3、25和40的积是163与87的和的多少倍? 4、900减去450除以90的商,所得的差的20倍是多少? 5.185乘97与53的差,积是多少? 6.25的40倍是多少? 7.756里面有...

不给,抄作业很可耻的................................................................................................. 才怪 39×4= 51×9= 77×7= 874×3= 304×5= 106×10= 178×3= 78×9= 1.573×6= 3.52×100 3.54×8= 43.87×4= 163×3= 724×7= 43....

小数乘除法计算题 乘法: 5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4...

不是答题,出题?

39×4= 51×9= 77×7= 874×3= 304×5= 106×10= 178×3= 78×9= 1.573×6= 3.52×100= 3.54×8= 43.87×4= 163×3= 724×7=

5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.00 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×6 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88 5.555×5.2 2.22×3....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com