wwfl.net
当前位置:首页 >> 40+28÷4等于多少 >>

40+28÷4等于多少

40+28÷4等于多少 解: 40+28÷4 =40+7 =47 先算除,再算加

4+(-40)-(0.28)/4=4-40-0.07=-35.93

解: 48÷2=24 40÷2=20 28÷8÷4 =7÷8 =0.875

42÷28 =42/28 =3/2 希望能帮到你,请采纳正确答案. 你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力

268

(1)-40-(-19)+(-24)=-40+19-24=-45; (2)(-5)×(-8)-(-28)÷4=40+7=47; (3) ( 1 2 + 5 6 - 7 12 )×12 =6+10-7=9;(4))-2 2 -(-2) 2 -2 3 ×(-1) 2011 =-4-4+8,=0;(5) - 3 2 ÷ 9 4 +|-4|×0.5 2 +2 2 9 ×(-1 1 2 ) 2 ...

(1)原式=-40+19-24=-45;(2)原式=40+7=47;(3)原式=(12+56-712)×(-36)=-18-30+21=-27;(4)原式=-4-4+8=0.

320÷40=8 16×4=64 28+32=60 72-26=46 38+62=100 70-38=32 72÷24=3 102×12=1224 15×14=210 705-498=207 125×32=4000 5×3×4=60 5×4-5×4=0 5×4÷5×4=16 39×9+39=390.故答案为:8,64,60,46,100,32,3,1224,210,207,4000,60,0,16,390.

100—2x10xX/4+(X/4)平方十(X/4)平方=58 X平方/8—5X+42=0 X平方一40X+336=0 (X—12)(X—28)=0 X=12 X=28

500×2=1000 400×5=2000 7×30=210 28÷7=4 40÷5=8 53+7=60 28÷4=7 49+6=55 100-49=51 3600÷3=1200 47-28=19 32÷8=4 230×7=1610 55×4=220 789×0=0 500×8=4000 1000×5=5000 120×0=0 52÷7=7…3 300×9=2700

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com