wwfl.net
当前位置:首页 >> 7 12 25 50 91 152规律 >>

7 12 25 50 91 152规律

31,50,815,7,12,19,(31)(50)(81)解析:规律:前面2个数的和第四个数(第一个括号):12+19=31第五个数(第二个括号):31+19=50第六个数(第三个括号):31+50=81--------------------------------------------祝您学习进步!答题不易~采纳是我前进的动力.如果您觉得满意,可以点击“采纳为满意答案”哦!

规律:3〔+4=〕7〔+5=〕12〔+6=〕18〔+7=〕25〔+88=〕33〔+9=〕42〔+10=〕52……数列:3,7,12,18,25,33,42,52……所以34错了.该改为33.

7,19,37,61,91.7+2*6=1919+3*6=3737+4*6=6161+ 5*6=91

a(1)=4;a(2)=2*a(1)-1=7;a(3)=2*a(2)-1=13;a(4)=2*a(3)-1=25.综上所述,其规律为 a(n+1)=2*a(n)-1.那么 a(5)=2*a(4)-1=49.答:25后面是49.

∵ 1 2 = 1 12+1 ; 2 5 = 2 22+1 ; 3 10 = 3 32+1 ; ∴规律为: n n2+1 ; ∴第5个数为: 5 52+1 = 5 26 . 同理:第7个数为: 7 72+1 = 7 50 .

01,02,06,07,15,16,28,29,45,46,66,67,91 03,05,08,14,17,27,30,44,47,65,68,90,93 04,09,13,18,26,31,43,48,64,69,89,94 10,12,19,25,32,42,49,63,70,88,95 11,20,24,33,41,50,62,71,87,96 21,23,34,40,51,61,72,86,97 22,35,39,52,60,73,85,98 36,38,

19-7=1237-19=18 18-12=661-37=24 24-18=691-61=30 30-24=6127-91=36 36-30=6第六个数是127

a(1)=1;a(2)=12;a(3)=a(1)*2+a(2)-7=7;a(4)=a(2)*2+a(3)-7=24;a(5)=a(3)*2+a(4)-7=31;a(6)=a(4)*2+a(5)-7=72;a(7)=a(5)*2+a(6)-7=127.a(6)和a(7)与原数列数据不符,予以修正.a(6)=a(4)*2+a(5)-32=47;a(7)=a(5)*2+a(6)-59=50.其规律为n≤5时,a(1)=1,a(2)=12,a(n)=a(n-2)*2+a(n-1)-7;n>5时,a(n)=a(n-2)*2+a(n-1)+130-27n.有点儿复杂,但芊芊认为这已经是最靠谱的一个答案了.

1 2 3 4 5 2 4 7 11 (16) 3 7 14 (25) 41 4 11 (25) (50) (91) 5 (16) 41 (91) (182)

奇数项:后一项等于前一项+2 偶数项:后一项等于前一项-2 1-20-3-18-5-16-7-14-(9)-(12)-(11)……

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com